บงกชแก้ว

จำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์

สินค้ามีคุณภาพ

ชุดสังฆทาน

ชุดสังฆทาน ชุดตักบาทอาหารแห้ง

เครื่องใช้สังฆภัณฑ์สำหรับพระสงฆ์

ผ้าไตร จีวร

ธูป-เทียน

ธูปหอม , เทียนหอม

สังฆภัณฑ์อื่นๆ

โคมเวียนเทียน , ถุงตาข่าย ,ขันน้ำ ,ถาด ,ร่มพระ

ประเภทสินค้า