ธูป

ธูปจีนสั้นกำใหญ่ #1005 ธรรมชาติ
3N-A-BIGIIC-00001

ธูปจีนสั้นกำใหญ่ #1005 ธรรมชาติ

ธูปจีนยาวกำใหญ่#2005 ธรรมชาติ
3N-A-BIGIIC-00002

ธูปจีนยาวกำใหญ่#2005 ธรรมชาติ

ธูปจีนจิ๋วสั้นกำกลาง#3003 ธรรมชาติ
3N-A-BIGIIC-00003

ธูปจีนจิ๋วสั้นกำกลาง#3003 ธรรมชาติ

ธูปกล่องพลาสติก เล็ก
3N-A-BIGIIC-00004

ธูปกล่องพลาสติก เล็ก

ธูปกระบอกเล็ก
3N-A-BIGIIC-00005

ธูปกระบอกเล็ก

ธูปจีนกระบอก 1.0x25 ซม. 300 กรัม
3N-A-BIGIIC-00006

ธูปจีนกระบอก 1.0x25 ซม. 300 กรัม

ธูปจีนกระบอก 1.2x28 ซม. 400 กรัม
3N-A-BIGIIC-00007

ธูปจีนกระบอก 1.2x28 ซม. 400 กรัม

ธูปจีนกระบอก 1.4x32 ซม. 500 กรัม
3N-A-BIGIIC-00008

ธูปจีนกระบอก 1.4x32 ซม. 500 กรัม

ธูปไทย 400 กรัม บงกชแก้ว
3N-A-BIGIIC-00009

ธูปไทย 400 กรัม บงกชแก้ว

ธูปไทยกำ 180 กรัม
3N-A-BIGIIC-00014

ธูปไทยกำ 180 กรัม

ธูปซองสั้น 1.4 X 20 ซม. 100 กรัม
3N-A-BIGIIC-00015

ธูปซองสั้น 1.4 X 20 ซม. 100 กรัม

ธูปซองยาว 1.4 X 32 ซม. 100 กรัม
3N-A-BIGIIC-00016

ธูปซองยาว 1.4 X 32 ซม. 100 กรัม

ธูปหอมกำ 140 กรัม 32 ซม.
3N-A-BIGIIC-00017

ธูปหอมกำ 140 กรัม 32 ซม.

ธูปหอมกำ 140 กรัม 28 ซม.
3N-A-BIGIIC-00018

ธูปหอมกำ 140 กรัม 28 ซม.

ธูปหอมกำ 120  กรัม 20 ซม.
3N-A-BIGIIC-00019

ธูปหอมกำ 120 กรัม 20 ซม.

ธูปจีนก้านกลมขนาด 1mm. ยาว 25cm 300 กรัม
3N-A-LOTIIC-00001

ธูปจีนก้านกลมขนาด 1mm. ยาว 25cm 300 กรัม

ธูปจีนก้านกลมขนาด 1.2mmx28cm 400 กรัม
3N-A-LOTIIC-00002

ธูปจีนก้านกลมขนาด 1.2mmx28cm 400 กรัม

ธูปจีนก้านกลมขนาด 1.4mmx32cm 500 กรัม
3N-A-LOTIIC-00003

ธูปจีนก้านกลมขนาด 1.4mmx32cm 500 กรัม

ธูปหอมกลิ่นมะลิ 1.0 cm. x 25 cm. ขนาด 200 กรัม
3N-A-LOTIIC-00005

ธูปหอมกลิ่นมะลิ 1.0 cm. x 25 cm. ขนาด 200 กรัม

ผ้าอังสะ

ผ้าอังสะโทเร 1.8 เมตร สีทอง
3N-A-BIGCFA-00001

ผ้าอังสะโทเร 1.8 เมตร สีทอง

ผ้าอังสะโทเร 1.8 เมตร สีราช
3N-A-BIGCFA-00002

ผ้าอังสะโทเร 1.8 เมตร สีราช

ผ้าอาบน้ำฝน

ผ้าอาบน้ำฝนโทเร 1.8 เมตร สีทอง
3N-A-BIGCFA-00003

ผ้าอาบน้ำฝนโทเร 1.8 เมตร สีทอง

ผ้าอาบน้ำฝนโทเร 1.8 เมตร สีราช
3N-A-BIGCFA-00004

ผ้าอาบน้ำฝนโทเร 1.8 เมตร สีราช

ผ้าอาบน้ำฝนโทเร พิเศษ 1.8 เมตร สีทอง
3N-A-BIGCFA-00009

ผ้าอาบน้ำฝนโทเร พิเศษ 1.8 เมตร สีทอง

ผ้าอาบน้ำฝนโทเร พิเศษ 1.8 เมตร สีราช
3N-A-BIGCFA-00010

ผ้าอาบน้ำฝนโทเร พิเศษ 1.8 เมตร สีราช

ผ้าสบง

ผ้าสบงโทเร 2.4  หลา สีทอง
3N-A-BIGCFA-00005

ผ้าสบงโทเร 2.4 หลา สีทอง

ผ้าสบงโทเร 2.4  หลา สีราช
3N-A-BIGCFA-00006

ผ้าสบงโทเร 2.4 หลา สีราช

ผ้าสบงป่านญี่ปุ่น 2.4 หลา สีทอง
3N-A-BIGCFA-00011

ผ้าสบงป่านญี่ปุ่น 2.4 หลา สีทอง

ผ้าสบงป่านญี่ปุ่น 2.4 หลา สีราช
3N-A-BIGCFA-00012

ผ้าสบงป่านญี่ปุ่น 2.4 หลา สีราช

ผ้าจีวร

ผ้าจีวรโทเร 1.8 เมตร สีทอง
3N-A-BIGCFA-00007

ผ้าจีวรโทเร 1.8 เมตร สีทอง

ผ้าจีวรโทเร 1.8 เมตร สีราช
3N-A-BIGCFA-00008

ผ้าจีวรโทเร 1.8 เมตร สีราช

ผ้าไตรครอง

ผ้าไตรครองป่านญี่ปุ่น 1.9 เมตร  สีทอง
3N-A-BIGCFA-00013

ผ้าไตรครองป่านญี่ปุ่น 1.9 เมตร สีทอง

ผ้าไตรครองป่านญี่ปุ่น 1.9 เมตร สีราช
3N-A-BIGCFA-00014

ผ้าไตรครองป่านญี่ปุ่น 1.9 เมตร สีราช

ชุดสังฆทาน

สังฆทาน 1.5 ลิตร
3N-A-BIGTFD-00008

สังฆทาน 1.5 ลิตร

ชุดสังฆทาน 2 ลิตร
3N-A-BIGTFD-00002

ชุดสังฆทาน 2 ลิตร

ชุดสังฆทาน 3 ลิตร
3N-A-BIGTFD-00003

ชุดสังฆทาน 3 ลิตร

ชุดสังฆทาน 4 ลิตร
3N-A-BIGTFD-00004

ชุดสังฆทาน 4 ลิตร

สังฆทาน 3.5 ลิตร รุ่นพิเศษ
3N-A-BIGTFD-00005

สังฆทาน 3.5 ลิตร รุ่นพิเศษ

ชุดสังฆทานฝาดอกบัวเล็ก
3N-A-BIGTFD-00012

ชุดสังฆทานฝาดอกบัวเล็ก

ชุดสังฆทานฝาดอกบัวใหญ่
3N-A-BIGTFD-00013

ชุดสังฆทานฝาดอกบัวใหญ่

ชุดสังฆทานยาสามัญ (กลาง)
3N-A-BIGTMD-00001

ชุดสังฆทานยาสามัญ (กลาง)

ชุดสังฆทานยาสามัญ (ใหญ่)
3N-A-BIGTMD-00002

ชุดสังฆทานยาสามัญ (ใหญ่)

สังฆทานยาสามัญชุดใหญ่ NEW
3N-A-BIGTMD-00003

สังฆทานยาสามัญชุดใหญ่ NEW

ชุดสังฆทานกล่องยาใหญ่ PN
3N-A-BIGTMD-00008

ชุดสังฆทานกล่องยาใหญ่ PN

สังฆทานตะกร้า ถุงตาข่าย
3N-A-BIGTFD-00007

สังฆทานตะกร้า ถุงตาข่าย

สังฆทานชุดทำความสะอาด
3N-A-BIGTFD-00014

สังฆทานชุดทำความสะอาด

สังฆทานชุดเครื่องครัว
3N-A-BIGTFD-00015

สังฆทานชุดเครื่องครัว

สังฆทานชุดบูรณาการ
3N-A-BIGTFD-00016

สังฆทานชุดบูรณาการ

ชุดสังฆทานกล่องยากลาง PN
3N-A-BIGTMD-00007

ชุดสังฆทานกล่องยากลาง PN

ชุดตักบาตรอาหารแห้ง

ชุดตักบาตรอาหารแห้ง(เหลี่ยม)
3N-A-BIGTFD-00001

ชุดตักบาตรอาหารแห้ง(เหลี่ยม)

ชุดตักบาตรอาหารแห้งถุง
3N-A-BIGTMD-00009

ชุดตักบาตรอาหารแห้งถุง

ชุดตักบาตรยาสามัญเล็กNEW
3N-A-BIGTFD-00006

ชุดตักบาตรยาสามัญเล็กNEW

ชุดสังฆทาน หรือ ไทยธรรมถัง 3L
3N-A-LOTTFD-00002

ชุดสังฆทาน หรือ ไทยธรรมถัง 3L

ชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม 4 ลิตร (ฝาปิด)
3N-A-LOTTFD-00001

ชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม 4 ลิตร (ฝาปิด)

สังฆทานตาข่ายขันน้ำ
3N-A-LOTTFD-00004

สังฆทานตาข่ายขันน้ำ

สังฆทานชุดทำความสะอาดสุขภัณฑ์
3N-A-LOTTFD-xxxxx

สังฆทานชุดทำความสะอาดสุขภัณฑ์

ชุดตักบาตบาตรยา

ชุดตักบาตรยาซิปล็อค  LOTUS
3N-A-LOTTFD-00012

ชุดตักบาตรยาซิปล็อค LOTUS

ชุดตักบาตรยาซิปล็อคใหญ่  LOTUS
3N-A-LOTTFD-00013

ชุดตักบาตรยาซิปล็อคใหญ่ LOTUS

สังฆภัณฑ์อื่นๆ

ถุงตาข่ายเล็ก
3N-A-BIGTFD-00009

ถุงตาข่ายเล็ก

ถุงตาข่ายใหญ่
3N-A-BIGTFD-00010

ถุงตาข่ายใหญ่

ถุงตาข่ายใหญ่พิเศษ
3N-A-BIGTFD-00017

ถุงตาข่ายใหญ่พิเศษ

โคมเวียนเทียน
3N-A-BIGTLG-00001

โคมเวียนเทียน

ถาดกลมขนาดเล็ก
3N-A-BIGTMD-00004

ถาดกลมขนาดเล็ก

ถาดกลมขนาดกลาง
3N-A-BIGTMD-00005

ถาดกลมขนาดกลาง

ขันน้ำ 20 cm. Big-c
3N-A-BIGTMD-00006

ขันน้ำ 20 cm. Big-c

ถาดกลมเล็กสีเหลืองใส
3N-A-LOTTFD-00014

ถาดกลมเล็กสีเหลืองใส

ถาดกลมกลาง LOTUS
3N-A-LOTTFD-00009

ถาดกลมกลาง LOTUS

ถาดกลมใหญ่สีเหลืองใส
3N-A-LOTTFD-00015

ถาดกลมใหญ่สีเหลืองใส

ตะแกรง 515 สีเหลืองใส
3N-A-LOTTFD-00016

ตะแกรง 515 สีเหลืองใส

กล่องสบู่ LOTUS
3N-A-LOTTFD-00010

กล่องสบู่ LOTUS

ร่มพระ
3N-A-BIGEAC-00001

ร่มพระ


Copyright © 2017 บริษัท บงกชแก้ว จำกัด. สงวนลิขสิทธิ์. เว็ปไซต์นี้ออกแบบมาให้ใช้งานกับ FireFox, Chrome และ Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 หรือใหม่กว่า